Naruszenie zasad tego dokumentu może prowadzić do zawieszenia lub zakończenia usług. Dokument reguluje kwestie sporne pomiędzy użytkownikiem, a dostawcą usług hostingowych.Kontrola nadużyć
Używamy kontroli nadużyć w celu zapewnienia, że ​​korzystanie z naszych usług nie wpływa niekorzystnie na wydajność naszego systemu lub kont innych klientów.
Miejsce na serwerze
Z biegiem czasu Twoja strona może rozwijać się i potrzebować więcej przestrzeni serwerowej, dlatego wprowadziliśmy system monitorowania wykorzystania miejsca, który powiadomi nas o kończącym się miejscu na serwerze. Jeżeli przekroczysz ilość przydzielonego miejsca system może Tobie doliczyć opłatę za realne wykorzystanie ponadmiarowe przestrzeni serwera lub możesz osobiście dokupić dodatkowe miejsce.
Zabronione jest pod rygorem natychmiastowego zawieszenia usług:
a) użycie więcej niż 25% zasobów procesora dłużej niż 90 sekund lub 1% zasobów procesora serwera dłużej niż 5 minut. Istnieje wiele działań, które mogą powodować taką sytuację; obejmują one: wadliwe działanie skryptów CGI, nadmierne wykorzystanie FTP, HTTP, PHP, itd
b) użycie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego rozproszonego, włączając, lecz nie ograniczając się do SETI@home, Node zera i Folding@home.
c) uruchamianie dowolnych typów aplikacji interaktywnych do w czasie rzeczywistym, które wymagają zasobów serwera. Zdalnie hostowane usługi są w pełni akceptowane.
d) uruchamianie bez nadzoru procesów po stronie serwera. Obejmuje to wszelkie demony.
e) uruchamianie oprogramowanie z interfejsem (Internet Relay Chat) sieci IRC.
f) masowe udostępnianie plików Bit Torrent lub innych usług sieciowych P2P, klienta lub oprogramowania serwera.
g) uruchamianie serwerów gier
Pasmo / Ilość przesyłanych danych
Plany hostingowe z nielimitowanym pasmem transferu danych mogą przesyłać dowolną ilość informacji, ale zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami wykorzystania podobnych usług. Użytkownicy, którzy przesyłają rażąco nadmiarową ilość danych w znaczny sposób pogarszającą komfort pracy innych użytkowników zostaną o tym fakcie powiadomieni i otrzymają propozycję poszerzenia usługi dostosowanego do aktualnych potrzeb lub zostanie na nich nałożony miesięczny limit przesyłu.
Niektóre plany hostingowe mają przydzielane miesięczne pasmo przepustowości danych. Różni się to w zależności od pakietu hostingowego. Jeśli twoje konto przekroczy przydzieloną ilość przesyłanych danych zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia konta aż do początku następnego miesięcznego przydziału lub zawieszenia konta, dopóki wykupisz większy pakiet przepustowości lub obciążenia klienta za przekroczenie limitu. Niewykorzystany transfer w ciągu jednego miesiąca nie może zostać przeniesiony na następny miesiąc.
Pojemność serwera i poczty email
Nie trzeba się martwić o limit pojemności w przypadku korzystania z naszych usług w sposób zgodny z warunkami korzystania i regulaminem. Nasza firma automatycznie, odpłatnie zwiększy Twoje miejsce na serwerze. Możesz również za pomocą panelu klienta samodzielnie wykupić dodatkową pojemność serwera.
Brak limitów
Wszystkie oferowane przez nas usługi nie posiadają limitów ilości domen, emaili, ftp itd. Możesz uruchamiać dowolną ich ilość w obrębie miejsca, które wykupiłeś.
Zawartość stron
*Nie wolno publikować lub przesyłać za pośrednictwem serwisu fullnet.pl jakiekolwiek treści, gdzie możemy mieć uzasadnione przekonanie że:
a) stanowią pornografię dziecięcą;
b) stanowią pornografię;
c) propagują treści pornograficzne, pedofilskie i inne nie zgodne z ogólnie przyjętymi normami moralnymi;
d) propagują agresję i podżegają do przemocy lub nękają;
e) jest niesprawiedliwe lub oszukańcze zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony konsumentów w jakiejkolwiek jurysdykcji w tym łańcuszków i piramid finansowych;
f) jest zniesławiające lub narusza prywatność danej osoby;
g) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia człowieka, stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego, zagraża bezpieczeństwu narodowemu lub zakłóca pracę organów ścigania;
h) nielegalnie odsłania tajemnice handlowe lub inne informacje poufne lub zastrzeżone innej osoby;
i) ma na celu pomagać innym w łamaniu ochrony praw autorskich;
j) wyraźnie narusza znak handlowy innej osoby lub znak usługowy, patenty lub inne prawa własności;
k) promuje dopalacze, papierosy, alkohol, narkotyki, dotyczy nielegalnego hazardu lub nielegalnego handlu bronią;
l) jest nielegalne lub w inny sposób ociera się o zachowanie, które jest nielegalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.;
m) jest inny sposób szkodliwe, oszukańcze lub może spowodować odwet przeciwko usługodawcy przez urażonych internautów;
Nie akceptujemy materiałów, takich jak:
a) a) Proxy, Warez, Depozyt, Phishing, High Yield Investment Program (HYIP), nielegalnego hazardu i loterii oraz wszystkich wykrytych i oznaczonych przez Google, jako treści szkodliwe.
*Nasza firma może wypowiedzieć usługę dla każdego z powyższych powodów i to według własnego uznania bez zwracania należności za niewykorzystany okres abonamentu.
Bezpieczeństwo
Należy podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa. Musisz chronić poufność hasła i okresowo je zmieniać.
Wysyłanie korespondencji masowej
Nasz system pozwala na wysyłanie do 1000 emaili/dobę. Musisz przestrzegać następujących zasad wysyłki korespondencji:
a) odbiorcy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Ciebie;
b) umieścisz w każdej wysłanej wiadomości email link, który po kliknięciu wypisze odbiorcę z listy wysyłkowej emaili;
c) użytkownik nie może przesłaniać w jakikolwiek sposób źródła wiadomości e-mail.
d) są zgodne z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych i wysyłce korespondencji masowej.
Niechciane wiadomości e-mail
Nie akceptujemy rozsyłania wiadomości niechcianych, tzw. spamu. Twoja wiadomości wysyłane muszą być zgodne z przepisami obowiązującego prawa.
Materiały chronione prawem autorskim
Nie możesz publikować, rozpowszechniać, kopiować żadnej muzyki, oprogramowania, sztuki lub innych prac chronionych prawem autorskim, jeśli:
a) nie otrzymałeś wyraźnej zgody właściciela praw autorskich do rozpowszechniania w ten sposób.
b) pomimo zgody autora rozpowszechniana treść jest chroniona prawem Republiki Polskiej.
W przypadku naruszenia w/w zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia usług klienta.
Zrzeczenie się
Nasza firma nie jest zobligowana do stałego monitoringu stron klientów i ich zawartości i nie bierze odpowiedzialności za umieszczane na nich treści.
Nadużywanie internetu
Użytkownik nie może angażować się w nielegalne, obraźliwe lub nieodpowiedzialnego zachowania, w tym:
a) nieuprawniony dostęp lub wykorzystanie danych, systemów lub sieci, w tym wszelkich prób badania, przeszukiwania lub testowania podatności systemów lub sieci lub naruszenia zabezpieczeń lub uwierzytelniania (w tym te należące do fullnet.pl i jej klientów) bez wyraźnej zgody właściciela systemu lub sieci;
b) monitorowanie ruchu danych w dowolnej sieci lub systemie bez upoważnienia właściciela systemu lub sieci;
c) ingerencja w konta użytkowników, hosta lub sieci, w tym: stosowanie ataków elektronicznych, bombardowanie pocztą, DDOS, brute force, celowych prób przeciążenia systemu i podobnych;
d) korzystanie z konta internetowego lub komputera bez zgody właściciela, udawanie innych stron w celu wyłudzenia danych logowania (phishing), skanowanie luk bezpieczeństwa i skanowanie portów;
e) każde zachowanie, które może doprowadzić do działań odwetowych i prewencyjnych przeciwko naszej firmie;

5 styczeń 2024r.