Dodaliśmy nową wersję PHP 8.3. Na serwerze są teraz do wyboru wersje PHP: 8.3 | 8.1 | 7.4 | 5.6. Warto korzystać z najnowszych wersji oprogramowania, ponieważ zapewniają większość szybkość, stabilność oraz większe bezpieczeństwo aplikacji. W łatwy sposób każdy może zmienić wersję PHP korzystając z informacji zawartych w artykule https://www.fullnet.pl/knowledgebase/2/Przy%C5%9Bpieszenie-otwierania-stron-www-z-PHP-do-400..html Gdyby okazało się, że po ustawieniu najwyższej wersji PHP strona działa niestabilnie lub nie działa, należy ustawić kolejną niższą wersję PHP. Przed zmianą PHP warto aktualizować oprogramowanie na swoim koncie.sobota, grudzień 9, 2023

" Z powrotem